Du skal alltid tenke: JEG ER HER PAA JORDEN DENNE ENE GANGEN! JEG KAN ALDRI KOMME HIT IGJEN!