Setninga er e n av elvene som renner gjennom Bretningen.