Naar ruskevaer eller doenningene ruller inn ligger faeringen i sikker fortoyning !